U dient een nieuwe schade zo snel mogelijk bij ons te melden. Als u verzekerd bent bij NH1816 verzekeringen dan kunt u de schade melden door in te loggen bij Mijn Polissen. U kunt de schade anders telefonisch of via de mail melden.

Nadat de schademelding bij ons is binnengekomen zal deze in behandeling worden genomen door een schadebehandelaar. Na controle van de dekking zal de behandelaar gegevens gaan verzamelen om zo spoedig mogelijk tot afwikkeling van de schade te komen. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen van het schadebedrag door middel van een nota of expert. Indien nodig zal er ook een politierapport worden opgevraagd en/of foto’s. Nadat het schadebedrag is vastgesteld zal het schadebedrag worden uitgekeerd aan u of rechtstreeks aan het herstelbedrijf. Wij zullen u via de mail of telefonisch op de hoogte houden van de voortgang van de schade.

Let op! Bij sprake van inbraak, diefstal, vandalisme en aanrijding met een onbekend persoon dient u aangifte te doen. Als u op vakantie in het buitenland dient u ook aangifte te doen in het betreffende land.