Bij het vaststellen van de voor uw best passende hypotheek of verzekeringen wordt door ons maximaal rekening gehouden met uw huidige omstandigheden, maar ook zoals u en wij deze verwachten in de toekomst. Onze dienstverlening houdt daarom ook niet op na het afsluiten van uw hypotheek of verzekering. Financiële producten zijn slechts middelen om uw doelen te verwezenlijken.

Samen met u volgen wij de voortgang van uw financiële situatie en uw financiële producten. Gedurende uw hypotheek bieden wij u, noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kunnen wij ervoor zorgdragen dat u ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld uw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie, een reële kans blijft houden op het behalen van uw doelstellingen.

Zelf bent u verantwoordelijk om veranderingen in uw persoonlijke situatie welke van invloed kunnen zijn te melden bij ons, zodat wij u daarover van advies kunnen voorzien. Voorbeelden die van invloed kunnen zijn: als u gaat verhuizen, als u wilt verbouwen, als u meer of minder gaat verdienen, als de rente afloopt, als u gaat scheiden, als u kinderen krijgt, als u wilt sparen, als uw contactgegevens wijzigen enz. U bent dus zelf verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen of risico’s die u loopt als u dit niet aan ons doorgeeft. Wel ontvangt u regelmatig van ons via de mail een nieuwsbrief met relevante informatie. Indien deze informatie voor uw situatie van belang is dient u zelf met ons contact op te nemen!