Al meer dan 15 jaar berekent Het Nibud financieringslastpercentages voor het verstrekken van hypotheken. Deze werden vooral gebruikt voor de Nationale Hypotheek Garantie-hypotheken maar is sinds enkele jaren ook gebruikt voor niet-Nationale Hypotheek Garantie-hypotheken gebruikt. Sinds 2013 worden de percentages van Het Nibud zelfs gebruikt door de Rijksoverheid om hypotheekverstrekking op een verantwoorde manier voor te schrijven.

Het Nibud adviseert in het nieuwe rapport om vanaf 2016 het tweede (laagste) inkomen voor de helft mee te nemen i.p.v. 1/3 wat op dit moment gebruikelijk is bij het bepalen van de financieringslastpercentage. Het percentage mag toegepast worden op het totale bedrag van de twee inkomens. Deze verruiming wordt vooral geadviseerd vanwege belastingmaatregelen die er ingevoerd zijn waardoor de tweeverdieners netto meer overhouden dan huishoudens met maar 1 inkomen. (bijvoorbeeld de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner).

 

bron: https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-advies-hypotheeknormen-in-2016-nagenoeg-gelijk-aan-2015/ (26-10-2015)