Een goed (levens)testament is van groot belang

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de partners overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Het opstellen van een testament en/of levenstestament kan mensen veel familieleed én geld besparen.

Waarom iedereen een testament op zou moeten stellen

Het leven van een achterblijvende partner kan na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het  vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. Met het opstellen van een testament of levenstestament, weten mensen vooraf precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt of handelingsonbekwaam wordt.

Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt onterecht vaak gedacht dat dit iets is voor vermogende mensen. Onze ervaring leert dat de huidige generatie vijftigplussers misschien niet allemaal een kapitaal in geld op de bank hebben staan, maar wel een eigen huis heeft dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover eventueel erfbelasting verschuldigd is.

Wat nou als een van de twee partners wilsonbekwaam is?

Stel één van de twee partners is wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.

Onnodig familieleed en schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen aan een testament en levenstestament.
Maar je moet het wel even doen.

Laagdrempelige service om u te ontzorgen

Wonen en Welzijn heeft in samenwerking met de notaris een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op een persoonlijke wijze een testament en/of levenstestament kan worden opgesteld. De totale kosten blijven inzichtelijk en acceptabel. Onze adviseur komt bij u thuis om de wensen te inventariseren en te vertalen naar een persoonlijk plan. Vervolgens gaan we samen naar de notaris om alles vast te leggen. Nadenken en praten is niet de leukste bezigheid. Wij helpen daarom en maken dit proces een stuk gemakkelijker.

Waarom een testament opstellen?