Het is voor starters steeds moeilijker om zelf een huis te komen. Dit komt omdat de maximale hypotheek in 2016 maar ook de komende jaren lager zal zijn. Maar er zijn voor veel starters toch oplossingen. Ouders zouden financieel kunnen bijdragen in de koop van een huis en dat zou nog eens interessant kunnen zijn voor zowel de starter als de ouders. Hieronder een overzicht hoe ouders kunnen helpen.

Eenmalig belastingvrij schenken

Het is sinds 2015 voor ouders mogelijk om een eenmalige schenking te doen van 52.752 euro zonder dat hiervoor belasting afgedragen moet worden. Kinderen moeten dan tussen de 18 en 40 jaar zijn en van de 52.752 euro moet minimaal 27.430 euro gebruikt worden om een woning te kopen, te verbouwen of te onderhouden. Het mag ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of om studieschuld af te betalen.

Ouders staan garant

Wanneer ouders meetekenen voor de aflossingsplicht van de hypotheek dan staan ouders garant. Wanneer het kind de hypotheek niet meer kan betalen zal de bank een beroep doen op de ouders. Deze optie is niet altijd mogelijk en wordt ook niet zo vaak meer toegepast.

Jaarlijks schenken

Mocht u al een eenmaling belastingvrije schenking hebben gedaan of u heeft niet het vermogen om uw kind(eren) 52.752 euro te schenken dan is het ook mogelijk om jaarlijks 5.277 euro belastingvrij te schenken. Hiervoor maakt de leeftijd van het kinds niet uit. Let alleen op wanneer u al een eenmalige schenking van 52.752 euro heeft gedaan want dan dient u een kalenderjaar te moeten wachten. Doet u dit niet dan zult u alsnog schenkbelasting moeten betalen.

Lening bij ouders

Het is ook mogelijk om als starter een lening te nemen bij je ouders. Je zult deze lening dan moeten laten registreren bij de belastingdienst. Deze lening mag niet hoger zijn als de maximale leencapaciteit van de zoon of dochter. Wel moet er rente over deze lening betaald worden. Deze moet marktconform zijn zodat de belastingdienst het ook echt als lening ziet en niet (deels) als een verkapte schenking. Deze rente kan wel weer (al is het onder bepaalde voorwaarde) fiscaal afgetrokken worden.

Wanneer het kind rente over de lening aan zijn ouders betaald en deze rente aftrekt van zijn inkomen tijdens de jaarlijkse belastingaangifte en de ouders schenken in dat zelfde jaar een bedrag dat gelijk of lager is als de rentelast en dit valt binnen het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling dan is dit fiscaal toegestaan. Dit noemen ze ook wel het kasrondje. Het betalen van de rente en de schenking moeten los van elkaar staan anders zal de belastingdienst vinden dat de rentelast niet op het kind drukt en dan vervalt het belastingvoordeel van de renteaftrek.

Ouders kopen en kind huurt

Wanneer ouders het huis kopen en verhuren aan kind dan valt het huis wanneer de ouders er zelf niet wonen en de eventuele hypotheek in box 3. Dit is minder gunstig omdat hierdoor de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Ook zal over het huis vermogensrendementsheffing worden betaald. De huurinkomsten van deze woning hoeven echter niet opgegeven te worden waardoor het toch weer interessant kan zijn.

Meer info neem dan even contact met ons op: 073-611 23 56