Een goed (Levens)Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de partners overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Het opstellen van een testament en/of levenstestament kan mensen veel familieleed én geld besparen.

Schrijf u direct in voor de lezing!

Wie dan leeft, wie dan zorgt, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het  vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. Met het opstellen van een testament of levenstestament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt of handelingsonbekwaam wordt.

Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen. Onze ervaring leert dat binnen de huidige generatie vijftigplussers misschien niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, maar wel een eigen huis heeft dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover eventueel erfbelasting verschuldigd is.

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen, Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder (vordering).

Stel één van de twee partners is wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen. Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen aan een testament en levenstestament. Maar je moet het wel even doen.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. De perceptie is dat het duur en ingewikkeld is. Dat is vaak wel de praktijk. Nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus stellen we het maken van een testament soms

Wonen en Welzijn heeft in samenwerking met de notaris een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op een heel persoonlijke wijze een testament en/of levenstestament kan worden opgesteld. De totale kosten blijven inzichtelijk en acceptabel. Onze adviseur komt bij u thuis om de wensen en doelstellingen te inventariseren en te vertalen naar een begrijpelijk persoonlijk plan.

We gaan samen met u naar de notaris om alles goed vast te leggen in een testament / levenstestament. We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we voegen meerwaarde toe en we ontzorgen u ook. Kunnen wij u ook helpen, maak dan een afspraak met onze adviseur erfrecht.

Wonen en Welzijn geeft regelmatig lezingen over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.lezingwonenenwelzijn.nl of te bellen met 073-611 23 56.